Gerak

03/22/2012

0 Comments

 
Pengertian Gerak
Gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan. Titik acuan sendiri didefinisikan sebagai titik awal atau titik tempat pengamat.

Gerak bersifat 
relatif artinya gerak suatu benda sangat bergantung pada titik acuannya. Benda yang bergerak dapat dikatakan tidak bergerak, sebgai contoh meja yang ada dibumi pasti dikatakan tidak bergerak oleh manusia yang ada dibumi. Tetapi bila matahari yang melihat maka meja tersebut bergerak bersama bumi mengelilingi matahari.

 
 
Pengertian Besaran
Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur atau dihitung, dinyatakan dengan angka dan mempunyai satuan.
Dari pengertian ini dapat diartikan bahwa sesuatu itu dapat dikatakan sebagai besaran harus mempunyai 3 syarat yaitu :

 
 
Usaha (Kerja) Dan Energi


Jika sebuah benda menempuh jarak sejauh S akibat gaya F yang bekerja pada benda tersebut maka dikatakan gaya itu melakukan usaha, dimana arah gaya F harus sejajar dengan arah jarak tempuh S.
USAHA adalah hasil kali (dot product) antara gaya den jarak yang ditempuh.

W = F S = |F| |S| cos q

q = sudut antara F dan arah gerak


 
  Cuteki gadgets

  Fisika Dasar

  Fisika adalah ilmu pengetahuan  yang berkaitan dengan penemuan dan pemahaman mendasar hukum-hukum yang menggerakkan materi,energ,ruang dan waktu.

  Archives

  March 2012

  Categories

  All
  Besaran Dan Satuan
  Gerak
  Usaha Dan Energi

  Free U Blackadder Cursors at www.totallyfreecursors.com